„Muzyka to jedyny język przekazu, który jednoczy wszystkie kraje i wszystkie kultury, dzięki niej można skleić stłuczone na tysiące kawałków lustro, w którym wszyscy możemy zobaczyć się i zrozumieć nawzajem.” pod takim hasłem dnia 16.04.2016 zuchy, harcerze, wędrownicy, instruktorzy oraz podopieczni Stowarzyszenia „Pomóż sobie” spotkali się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku na Hufcowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zuchowej. Impreza została zorganizowana przez naszą drużynę.

Na Festiwal przybyli także zaproszeni goście, wśród nich: hm. Andrzej Bajkowski – Z-ca Komendanta Chorągwi ZHP w Białymstoku, hm. Jolanta Kitlasz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Chorągwi ZHP w Białymstoku, ks. Kamil Norel – kapelan Hufca ZHP Sokółka, Pan Lech Łępicki – Burmistrz Lipska, Pani Maria Bieciuk oraz Pani Teresa Sapieha – Dyrekcja Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, major Straży Granicznej Waldemar Pojawis – Komendant Placówki Straży Granicznej w Lipsku, Pan Wiesław Bochonko – Dyrektor MGOK w Lipsku, Pani Alina Saczek – Prezes Stowarzyszenia „Pomóż sobie” wraz z członkami stowarzyszenia, Pani Ewa Renkowska, Pani Wioleta Sielawa oraz Pani Teresa Rutkowska – opiekunki Wolontariatu działającego przy ZSS w Lipsku, Państwo Urszula i Mirosław Krzywiccy – właściciele sklepu „U Krzywickich” w Lipsku, Państwo Teresa i Henryk Kozłowscy – właściciele sklepu „Miś” w Lipsku. Taki festiwal to doskonała okazja, aby się zaprezentować szerszej widowni i miło spędzić czas przy dźwiękach gitary i śpiewie. Festiwal odbywa się co roku lecz w tym roku ku naszemu zaskoczeniu cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Na tegorocznym festiwalu zaprezentowały się drużyny i gromady zuchowe z Hufca ZHP Sokółka oraz podopieczni Stowarzyszenia „Pomóż sobie”. W tym roku festiwalowa rywalizacja odbywała się w sześciu kategoriach: zuch solista, gromada zuchowa, harcerze soliści, drużyny harcerskie, grupy wędrownicze oraz nieprzetarty szlak – stowarzyszenie „Pomóż sobie”. W festiwalu udział wzięło ponad 200 osób: zuchów i harcerzy hufca, którzy przybyli z Dąbrowy Białostockiej, Korycina, Sidry, Kuźnicy, Sokółki i Lipska. Wszyscy byli nagradzani gromkimi brawami. Występy wszystkich uczestników oceniało jury w składzie: phm. Edyta Wilkiel – Komendant Hufca Sokółka, pwd. Renata Stelmaszek – Z-ca Komendanta Sokółka oraz pani Barbara Tarasewicz – instruktor ds. folkloru MGOK w Lipsku. Jury po wysłuchaniu 29 wykonawców piosenek konkursowych przyznało nagrody w poszczególnych kategoriach w postaci pamiątkowych dyplomów oraz statuetek. Podczas obrad jury na scenę weszli podopieczni Stowarzyszenia „Pomóż sobie” oraz wolontariusze, harcerze z Nieprzetartego Szlaku oraz harcerze z naszej drużyny i wykonali wspólnie piosenkę harcerską „Szara lilijka”. Dziękujemy za super wykonanie. Po chwili wszystkich harcerzy i zaproszonych gości porwały do wspólnego tańca dziewczęta z kółka tanecznego „Mała pasja”. Dziękujemy za wspaniały występ dziewczętom i ich opiekunkom p. Krystynie Bochenek i p. Wioli Rokita. W dalszej części naszego programu do wspólnego śpiewania i pląsania zaprosiła również nasza dh. Dominika ze swoimi koleżankami. Festiwal nie mógł się również odbyć bez zatańczenia „belgijki”. W parku prawie 200 harcerzy i naszych gości bawiło się w rytmach tego tańca.

  Oto wyniki rywalizacji festiwalowej:

Zuch solista:

I miejsce – Ewelina Mancewicz – 17 Gromada Zuchowa „Krasnoludkowy Ród” z Korycina
II miejsce – Patryk Zaniewski – 32 Gromada Zuchowa „Wilczki” z Sokółki
III miejsce – Zuzanna Hawryłko – 1 Gromada Zuchowa „Waleczne Misie” z Sokółki

Gromada zuchowa:

I miejsce – 32 Gromada Zuchowa „Wilczki” z Sokółki

II miejsce – 17 Gromada Zuchowa „Krasnoludkowy Ród” z Korycina

III miejsce – 1 Gromada Zuchowa „Waleczne Misie” z Sokółki

Harcerze soliści:

I miejsce – Natalia Zaniewska -32 Sokólska Drużyna Harcerska „Rudy”

II miejsce – Katarzyna Krzywicka – 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”

III miejsce – Izabela Kirejczyk – 2 Dąbrowska Drużyna Wędrownicza Harcerskiej Służby Granicznej „Astat”

Drużyny harcerskie:

I miejsce – 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”

II miejsce – 32 Sokólska Drużyna Harcerska „Rudy”

III miejsce – 7 Kresowa Drużyna Harcerska z Kuźnicy

Grupy wędrownicze:

I miejsce – 32 Sokólska Drużyna Harcerska „Rudy”

II miejsce – 1 Sokólska Drużyna Harcerska „Atma”

III miejsce – 2 Dąbrowska Drużyna Wędrownicza Harcerskiej Służby Granicznej „Astat”

Nieprzetarty Szlak – Stowarzyszenie „Pomóż sobie”:

I miejsce – Ewa Matuszewska

I miejsce – Piotr Chomiczewski

I miejsce – Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku działająca przy Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.

Nagrodę specjalną Burmistrza Lipska, za wybór repertuaru i oryginalne wykonanie, otrzymała grupa wędrownicza 32 Sokólskiej Drużyny Harcerskiej „Rudy”.
Nasza drużyna składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy wsparli organizację festiwalu oraz m.in. ufundowali nagrody. Wśród nich są: Komenda Hufca Sokółka, Starostwo Powiatowe w Augustowie, państwo Urszula i Mirosław Krzywiccy, państwo Teresa i Henryk Kozłowscy, Burmistrz Lipska – fundator nagrody specjalnej. Dziękujemy wszystkim i do zobaczenia za rok.