Dziennik Powiatowy to portal, który powstał w marcu 2013 roku. Jest integralną częścią „Tygodnika Agustowskiego Przegląd Powiatowy” (ISSN 1506-8390, INDEX 347884), ukazującego się od 15 lat na terenie Augustowa (województwo podlaskie) i okolicznych gmin Bargłów, Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin. W chwili obecnej w rozwój Dziennika Powiatowego zaangażowany jest zespół pracujący od lat nad Przeglądem Powiatowym. Przegląd Powiatowy jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do skrótów, redagowania oraz zmiany tytułów materiałów nadesłanych do publikacji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i materiałów sponsorowanych. Wszystkie materiały publikowane w „Dzienniku Powiatowym” i „Przeglądzie Powiatowym” są chronione prawem autorskim i ich przedruk bądź rozpowszechnianie przez jakiekolwiek medium wymaga pisemnej zgody.

 

Redakcja

Jolanta Wojczulisredaktor
E: [email protected]
T: 87 643 4646
Beata Perzanowskasekretarz redakcji, dziennikarz
E: [email protected]powiatowy.eu
K: 885 558 505

Biuro reklamy

Dorota Glowacka
E: [email protected]powiatowy.eu

T: 87 643 4646