Sześć ekip ze szkół podstawowych, we wtorek, 26 kwietnia, zaprezentowało swoje teatralne umiejętności podczas tegorocznego Przeglądu Form Teatralnych Szkół Gminy Augustów, które odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie.

Coroczne spotkania z Melpomeną czyli piątą muzą, opiekującą się teatrem, już na dobre wpisały się w kalendarz imprez, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Żarnowie i cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży i nauczycieli. Przygotowania do występów niemal w każdej szkole trwały dosyć długo. Dzieciaki nie tylko uczyły się swoich ról, ale także zadbały o rekwizyty i odpowiednie stroje. Podczas przeglądu każdą szkołę reprezentowała jedna grupa teatralna. W sumie do przeglądu przystąpiło sześć szkół podstawowych z gminy Augustów, a mianowicie z Rutek, Kolnicy, Jabłońskich, Netty, Żarnowa i Janówki. Komisja w składzie: Bożena Bendig – polonistka I LO w Augustowie, Joanna Łupinowicz – instruktor ds. teatru w SOK-u, Jolanta Sołtys – Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Augustowie i Zuzanna Rogucka- inspektor ds. oświaty w UG Augustów, pod uwagę brała każdy szczegół przedstawienia. Oceniała nie tylko samą grę aktorską młodych artystów, ale także rekwizyty, kostiumy oraz poziom i ogólny wyraz artystyczny. Wszystkim uczestnikom biorącym udział w przeglądzie teatralnym wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe.

Laureaci przeglądu:

I miejsce

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach

II miejsce  

Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy

III miejsce

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich