Fot. B. Lipiński

Cały czas trwają prace na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie. Przebudowa przebiega sprawnie i inwestycja będzie ukończona w terminie, czyli do 12 sierpnia.

Jak informuje Zofia Witkowska–Masiewicz wiceprezes augustowskiego Przedsiębiorstwa Robót Ziemnych Poldren, wykonawcy prac na Rynku Zygmunta Augusta, inwestycja przebiega zgodnie z planem.

– Prace zostaną zakończone przed terminem, jednak technologia wykonania nawierzchni uniemożliwia równoczesne dopuszczenie ruchu pojazdów. Zastosowana zasypka cementowo-piaskowa musi dobrze związać, co wymaga czasu, ale gwarantuje długotrwałe użytkowanie – wyjaśnia Zofia Witkowska–Masiewicz.

W dodatku ponownie rozszerzył się zakres prac.

– Wynika to z aktualizacji projektu organizacji ruchu. W związku z tym zaistniała konieczność przełożenia kostki granitowej, położonej w latach ubiegłych na skrzyżowaniu z ulicą Polną. Nie jest to wprawdzie wielka zmiana, ale pracochłonna, a wszystko trzeba wykonać jak należy – dodaje Zofia Witkowska–Masiewicz.