Z długopisem w ręku i niezbędną wiedzą 15 osób, z terenu gminy Augustów, przystąpiło we wtorek, 17 maja, do pisania II Gminnego Dyktanda dla Dorosłych „O Pióro Wójta Gminy Augustów”. Potyczki z językiem polskim do łatwych nie należały, ale udało się wyłonić mistrza. Imprezie towarzyszyły występy uczniów oraz zmagania podczas quizu o literaturze. Nagrodzono także najbardziej aktywnych Czytelników bibliotek gminy Augustów.

Dyktando odbywało się w ramach Tygodnia Bibliotek i jak mówią jego organizatorzy, czyli Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Bibliotek w Żarnowie, miało za zdanie podkreślić rolę czytania, placówek bibliotecznych oraz zainteresować literaturą szersze grono. Z trudnym tekstem dyktanda zmagało się 15 osób, a ich pracę oceniała komisja w składzie: Elżbieta Prawdzik (nauczycielka Szkoły Społecznej w Augustowie), Joanna Maciejewska (nauczycielka Zespołu Szkół w Krasnymborze) i Lucyna Lewkiewicz (nauczycielka Szkoły Podstawowej w Żarnowie). Pióro Wójta Gminy Augustów – Zbigniewa Buksińskiego trafiło do Magdy Frąckiewicz z Białobrzegów, która otrzymała okolicznościową statuetkę. Jednak nie tylko dyktando wzbudziło wiele emocji wśród jego uczestników. Zebrani mieli także możliwość wykazać się wiedzą o literaturze podczas specjalnie przygotowanego quizu. Trudne zmagania uatrakcyjniły występy dzieci.  Na scenie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Rutkach, przygotowani przez Małgorzatę Grzędę, którzy zostali laureatami tegorocznego Gminnego Przeglądu Teatralnego. Swoje talenty wokalne przestawiła także solistka Marta Fadrowska. Wystąpił również zespół wokalny ze Szkoły w Rutkach, którego opiekunem i mentorem była Alina Kotarska.

Podczas Tygodnia Bibliotek nie mogło też zabraknąć samych miłośników czytania książek. Podczas imprezy zostały bowiem wręczone nagrody książkowe najaktywniejszym dorosłym czytelnikom ze wszystkich placówek Bibliotek Publicznych Gminy Augustów. Elżbieta Sierzputowska, dyrektorka GOK – u w Żarnowie zachęca do dalszego aktywnego czytelnictwa, bo jak głosi tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek, „Biblioteka inspiruje”. Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek, przygotowany przez Stowarzyszenie Rutki.

Nagrody dla najaktywniejszych czytelników otrzymali:

Biblioteka w Żarnowie: Monika Szyndler, Honorata Suchocka, Krystyna Kienorow, Kazimierz Gudanowski

Filia Publ.-Szk. w Janówce: Janina Milewska, Edyta Galicka, Ryszard Trocki

Filia Publ.-Szk. w Rutkach: Beata Chylińska, Aneta Zarzecka, Paulina Jadeszko

Filia Publ.-Szk. w Białobrzegach: Agnieszka Frąckiewicz, Natalia Zyskowska, Elżbieta Podbielska, Bożena Klimaszewska

Filia Biblioteczna w Netcie Folwark: Bożena Kisielewska, Dorota Wnorowska, Maria Kadaj

Filia Biblioteczna w Borze: Zenobia Wencewicz, Wiera Jermakow, Grzegorz Ancipow