We wrześniu Augustów włączył się w projekt „Wspólna sprawa – wspólny głos” realizowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ. Inicjatywa zakłada aktywny dialog młodzieży z samorządem lokalnym poprzez Radę Młodzieżową.

W mieście młodzi ludzie wykazują się dużym zainteresowaniem sprawami lokalnymi, dlatego zależy nam, aby ich głos był słyszalny i miał realny wpływ na decyzje podejmowane przez władze samorządowe. Dbając o jakość współpracy, przeprowadzimy analizę potrzeb młodzieży i możliwości wsparcia jej działań ze strony samorządu. W tym celu w najbliższym czasie wraz z członkami Stowarzyszenia ANAWOJ odwiedzimy uczniów naszych szkół. Przewidziane są wspólne spotkania i warsztaty, również z przedstawicielami innych miast rozpoczynających tworzenie Rad Młodzieżowych. Projekt potrwa rok i wspólnie ze Stowarzyszeniem dołożymy starań, żeby projekt zaowocował powstaniem grupy aktywnych młodych obywateli Augustowa i prężnie działającej Rady Młodzieżowej. Oprócz Augustowa projekt będzie realizowany w 5 innych gminach województwa podlaskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „ERASMUS+ ”

Urząd Miejski w Augustowie.